נגה גלידות הגישה תובענה שטרית כנגד מר נחום ארז, אשר, לטענתה, ערב על השטר בסך של כ-2.4 מיליון ש"ח, אשר משכו לטובתה חברות: מורג ייזום בע"מ, טופ פוינט השקעות בע"מ ומידף שירותי ואירוח בע"מ.

התנגדות לביצוע שטר

הערב הגיש התנגדות לביצוע שטר, בטענה כי מעולם לא חתם ערבות על גבי השטר וחתימתו, הלכה למעשה, זויפה, וזאת חרף העובדה כי שני הערבים הנוספים לשטר הם אחיו ורעייתו של אחיו.

במסגרת ההתנגדות לביצוע שטר בבית משפט השלום בת"א, קיבל הערב רשות להתגונן והעניין נידון בפני בית המשפט. הוגשה בתיק חו"ד גרפולוג מומחה מטעם התובעת, אשר קבע כי, ככל הנראה, מדובר בחתימה של הערב, אשר ניסה, במסגרת חתימתו, לזייף את חתימתו. עניין זה ידוע בכינוי "זיוף עצמי". קרי, הערב אכן חתם על גבי השטר, אך לא חתם את חתימתו הרגילה. הערב הגיש חו"ד גרפולוג מומחה מטעמו, אשר קבע כי, ככל הנראה וחרף העובדה כי לערב ישנם מטווח וריאציות נרחב ומפוצל של חתימות, כי אין זו חתימת הערב. לפיכך מונה גרפולוג מומחה נוסף, מטעם בית המשפט, אשר קבע כי, "קיימת סבירות" כי מדובר בחתימת הערב, תוך שאינו מצליח לקבוע באופן חד משמעי האם מדובר בחתימת הערב ואם לאו.

התובעת זימנה למתן עדות עובד מטעמה, אשר חדל להיות מועסק על ידה נכון למועד מתן העדות. העובד העיד כי הערב חתם על השטר לפניו, ואף נקב מועד, מקום וזמן בו, לכאורה, חתם הערב על השטר לפניו.

צו איכון טלפון נייד

לנוכח העדר הקביעות החד משמעיות של חוות הדעת הגרפוליות ולנוכח העובדה כי הערב הכחיש מכל וכל את טענות עובד החברה, יזם בית המשפט בדיקת איכון של מכשירי הטלפון של עובד התובעת והערב, על מנת להיווכח היכן היה כל צד במועד הרלוונטי. בכך, הוציא צו לחברות הסלולר למסור לבית המשפט את נתונים אלו. במסגרת בדיקת האיכון, נמצא כי ההסתברות שהשניים נפגשו באותו המועד קלושה למדי.

התובעת לא הצליחה להוכיח את התביעה

בנסיבות אלו, קבע בית המשפט כי התובעת, אשר נטל ההוכחה להוכיח את חתימת הערב מונח על כתפיה, כשלה בהוכחת הטענה כי הערב חתם על גבי השטר, ובכך דחה בית המשפט את התביעה כנגד הערב. לנוכח העובדה כי הערב, ככל הנראה, ידע מי זייף את חתימתו על גבי השטר ( ככל וזויופה ) וחרף זאת לא טען זאת באופן חד משמעי ולא הגיש תלונה במשטרת ישראל כנגד המזייף, מסיבותיו הוא, בית המשפט לא פסק לזכות הערב הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

לפסק הדין המלא, לחצו כאן – ת"א 9051-11-14 נגה גלידות שותפות מוגבלת נ' נחום