פשיטת רגל בשנה וחצי. הייתכן ?

נקלעתם לבעיות ? צרות ? זה הזמן למצוא פתרונות. הליכי הגבייה במדינת ישראל מאפשרים לנושה, שהוא בעל זכות כדין, לפעול למימוש ולגביית החוב מהחייב.

עומדים לרשות הנושים אמצעי אכיפה רבים באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. עיקול משכורת, עיקול חשבונות הבנק, עיקול קופות חסכון, עיקול מטלטלין מבית החייב, הטלת הגבלות אישיות על החייב כגון: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על חידוש רישיון נהיגה, הגבלות בבנק ישראל וכו'.

יחד עם זאת, נזכור כי אין באפשרות חייבים רבים לפרוע את חובם לנושים. סקרים מראים כי חיים במדינת ישראל כ-1.8 מיליון אנשים החיים מתחת לקו העוני. יוקר המחיה גדל, אנשים רבים נמצאים בקשיים רבים לשם "סגירת החודש".

פשיטת רגל מהווה את הפתרון האידיאלי עבור חייבים רבים. ההליך מאפשר לחייבים מחד לעכב את רוב ההליכים הננקטים כנגדים באופן מידי, לשלם לרוב תשלום חודשי אחד ( אשר נקבע בהתאם ליכולתם ) לכל הנושים וכמובן, לזכות במעין "התחלה חדשה" והסרת ה"גיבנת" עם קיצו של ההליך וקבלת ההפטר.

רפורמה בהליך פשיטת רגל

לאור ריבוי בקשות של פשיטות רגל מצדם של חייבים ומתן דגש על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו,  בוצעה רפורמה בהליך פשיטת הרגל בשנת 2014. הרפורמה באה לטובת החייבים ומאפשרת להקל על חייהם. להלן מספר דוגמאות:

  • הפטר בחלוף שנה וחצי: במסגרת עריכת תוכנית הפירעון, במידה ואין לחייב יכולת פירעון, יכול הוא לבקש ואף לקבל הפטר מידי.

  • קיצור משך ההליך: הרפורמה קובעת כי הליך של פשיטת רגל צריך להמשך בין 4 ל-5 שנים, כאשר בעבר ישנם הליכים אשר נמשכו מעל לעשור.

  • תוכנית פירעון אחרי שנה וחצי: לאחר 18 חודשים יגיש המנהל המיוחד ו/או הכנ"ר תוכנית פירעון לחובותיו של החייב, בהתאם ליכולתו. תוכנית הפירעון תהיה לתקופה של כ-שלוש שנים, לרוב.

  • גילוי מרצון: תמריץ על גילוי מרצון של נכסים שהבריחו החייבים. במידה והחייב הבריח נכסים מאימת נושיו וניתן להשיב את הנכס ולממשו, יכול החייב לגלות על ההברחה מרצון למנהל המיוחד ובכך מרפא את הפגם והאפשרות של ביטול ההליך עקב "חוסר תום לב" מצדו של החייב.

  • הפטר מותנה: בהתאם לתוכנית הפירעון, החייב יכול לבקש להפקיד את יתרת הכספים אשר עתיד הוא להפקיד בהתאם לתוכנית הפירעון במזומן בקופת הכינוס, על ידי עזרת בני משפחה וחברים, ולבקש, בכפוף לכך, הפטר מידי.

הגבלות בהליך פשיטת רגל

חשוב לזכור כי במידה והחייב מוכרז בלשכת ההוצל"פ כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובתיו, ככל הנראה הוטלו על החייב הגבלות רבות כגון:

  1. עיכוב יציאה מהארץ.
  2. הגבלה על החזקה / חידוש דרכון.
  3. הגבלה על החזקה / חידוש רישיון נהיגה.
  4. הגבלה בבנק ישראל כלקוח מוגבל במיוחד.
  5. הגבלה על החייב מלייסד או להיות בעל עניין בתאגיד.

חשוב לציין כי במסגרת הליך פשיטת הרגל רוב ההגבלות בטלות באופן מידי, עם מתן צו הכינוס, והחייב יכול להתחיל לנהל את חייו כאדם מן היישוב. כך לדוגמה, הגבלות החייב על רישיון הנהיגה פוקעות, החייב מורשה לנהל חשבון בבנק עד גובה יתרת הזכות ( ללא אשראי ) וכו'. כן, בזמן ההליך וכל עוד ההליך לא בוטל, לרוב, הנושים לא מורשים לפעול בהליכי גבייה כנגד החייב בלשכת ההוצאה לפועל. מלוא הליכי הגבייה מעוכבים למעט התשלום החודשי אשר משלם החייב לקופת הכינוס. לרוב, מדובר בתשלום אחד למלוא התיקים.

עיכוב הליכים באופן מידי

בהתאם לתיקון מס' 29 לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיכוב הליכי ההוצאה לפועל והשהיית כל הליך שננקט בפרט למשך תקופה סבירה על מנת שהחייב יגיש לבית המשפט המוסמך בקשה לפשיטת רגל. באופן זה, מתאפשר לחייב להיות מוגן תחת חסות הליך פשיטת הרגל אף שטרם התחיל את ההליך ולתת לחייב "זמן התארגנות" להתחיל את ההליך.

פשיטת רגל בשנה וחצי

במדינת ישראל מדי שנה מוגשות אלפי בקשות לפשיטות רגל. עקב ריבוי הבקשות וגידול משמעותי בחייבים המבקשים את תחילת ההליך, בוצעה רפורמה בהליך כך שיותאם למצב העובדתי הקיים במדינת ישראל נכון להיום. הרפורמה מסייעת לחייב רבות באופנים שונים. לאור הרפורמה החדשה, ניתן לסיים את ההליך בתוך שנה וחצי מתחילתו ועד סופו, כפי שמפורט בהרחבה לעיל. יחד עם זאת, יש לזכור כי ישנם חובות ה"חסינים" בפני צו ההפטר וכי החייב לא יופטר מהם בעת סיום ההליך. בהתאם לכך ובהתאם למורכבות ומשך ההליך, אנו ממליצים להסתייע בשירותיו של עורך דין פשיטת רגל, הבקיא ברזי פקודת פשיטת רגל וההליכים, בטרם פתיחת ההליך.

צרו איתנו קשר

כתובת:
רח' שפע טל 1,
תל אביב 6701318

טלפון: 077-6001585
דוא"ל: Office@rwlaw.co.il