מה הוא סעיף 79א לחוק בתי המשפט

בהליך אזרחי "רגיל", על מנת שבית המשפט יוסמך להכריע בסוגיה מסוימת (במרבית המקרים) יש לנהל הליכי הוכחות. במסגרת הליכי ההוכחות, נחקרים עדים מטעמו של כל צד, הצדדים מסכמים טענותיהם ורק לאחר מכן בית המשפט "קונה סמכות" להכריע בטענות הצדדים ולתת פסק דין.

על פסק דין "רגיל" להכיל את מלוא טענות הצדדים אחד כלפי רעהו, ממצאי בית המשפט לגבי העובדות, הכרעת בית המשפט ולנמק את הסיבות אשר הובילו להכרעתו.
סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 קובע כי בית המשפט רשאי, בהסכמת הצדדים, להכריע בעניין באופן סופי על דרך הפשרה על יסוד החומר המצוי בתיק, ללא הליך ההוכחות, עם פסק דין קצר, תמציתי ואשר אינו מנומק.

המשמעות היא בעצם הליך מקוצר של פסק דין שיינתן על ידי בית המשפט, לאחר שקילת כל החומרים המצויים בתיק, הסיכויים והסיכונים של כל צד לאשש טענותיו, מבלי שהצדדים ניהלו הליכים הוכחות, ובכך, נחסך לצדדים ולבית המשפט זמן רב. חשוב להבין כי בית המשפט רשאי להעניק פסק דין בהסתמך על סעיף 79א רק בהסכמת כל הצדדים הנוגעים לדבר, וככל ואחד הצדדים מסרב לכך, אזי בית המשפט לא יהא מוסמך לכך.

ערעור על פסק דין לפי סעיף 79א

הדרך להשיג על פסק דין, היא באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט שלמעלה. על מנת לזכות בערעור, עלינו להצביע על שגיאות בפסק הדין ו"עיוות דין". במקרים של פסק דין לפי סעיף 79א, הרי שפסק הדין אינו מנומק ואינו מפרט את הסיבות אשר הניעו את המותב שישב בדין כדי להכריע באופן אשר הכריע, ומשכך, סיכויי ההצלחה בערעור על פסקי דין אלו קלושים.

לאחרונה, בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל ערעור על פסק דינו של בית המשפט השלום בחדרה, שניתן על פי סעיף 79א, בו נקבע כי בית המשפט לא שקל באופן ראוי את מלוא הסיכויים והסיכונים בתיק. בית משפט השלום בחדרה קיבל את מלוא התביעה שהייתה מונחת לפניו בהתאם לסעיף 79א, ובהתאם דחה את מלוא טענות הנתבע.

בית המשפט המחוזי קבע כי קבלת מלוא טענות כל צד (התובע או הנתבע) בפסק דין שניתן לפי סעיף 79א צריך להינתן במקרים נדירים, בהם ברור כי הסיכויים של הצד השני להוכיח טענותיו קלושים או כאשר תוצאה זו מתחייבת משיקולי צדק והוגנות, וראוי כי פסקי דין אלו ייגלמו באופן ראוי ונכון את הסיכון של כל צד לאשש טענותיו בהליך ההוכחות, לו היה נערך.
בית המשפט קבע שהתנאים הנ"ל אינם מתקיימים בעניינו, הורה על קבלת הערעור והכריע בתיק באופן סופי לפי ראות עיניו ולאחר שקילת כלל הסיכונים והסיכויים.

לפסק הדין המלא, לחצו כאן – ע"א 48141-12-16 גלעד צור – הנדסה וסחר בינלאומי בע"מ ואח' נ' עמיאל בית וגן (1991) בע"מ