** הבהרה **

המידע המוצג בעמוד זה עדכני עבור הליכים קיימים שדנים בהם על פי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], כאשר החל מיום 15.09.19 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018. מוזמנים ללחוץ כאן ולעבור לעמוד הרלוונטי להליך החדש.

פשיטת רגל הוא הליך חדלות פירעון של יחיד. כאשר מדובר בחברה בע"מ, לצורך הדוגמה, ההליך המקביל הוא פירוק חברה ע"י בית המשפט ו/או פירוק חברה ע"י הנושים. פקודת פשיטת הרגל נועדה לאפשר לחייב "התחלה חדשה" ולאפס את זכויותיו וחובותיו. ההליך אינו פשוט ודי ארוך, מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין פשיטת רגל.

פקודת פשיטת הרגל נועדה להגן על חייבים מהתעמרות הנושים, אשר אין באפשרותם לפרוע את חובותיהם, לאפשר לנושים להשיא את פירותיהם מן החייבים, ולבסוף, לפטור את החייב מחובותיו, למעט חובות אשר חסינים להליך פשיטת הרגל.

ההליך מונה מספר שלבים, כאשר השלב הראשון הוא הגשת בקשה לפשיטת רגל ואילו השלב הסופי הוא קבלת ההפטר המיוחל, אשר פוטר את חובות החייב.
נדגיש ונציין כי על מנת "לזכות" בהגנת פקודת פשיטת הרגל, ייחקר החייב אודות חובותיו. פקודת פשיטת הרגל אינה חלה על חובות אשר נוצרו בחוסר תום לב. במידה והחובות אשר צבר החייב נוצרו בחוסר תום לב, בית המשפט הנכבד לא יפטור את החייב מחובותיו. עורך דין פשיטת רגל יוכל לבחון כיצד נוצרו החובות, עוד בטרם תחילת ההליך, בעין המקצועית.

אנו מתמחים בליווי חייבים בפשיטת רגל, החל מן השלב הראשוני, של הגשת הבקשה והערכת הסיכויים, עד לשלב הסופי, בו מקבל החייב הפטר מחובותיו.

עורך דין פשיטת רגל

פשיטת רגל בשנה וחצי

משרדנו נשאל רבות אודות משך ההליך ובפרט אודות האפשרות לקבלת הפטר תוך שנה וחצי. נקדים ונציין כי בהחלט ניתן, בנסיבות המתאימות, לקבל הפטר תוך שנה וחצי. עם זאת, יש לזכור כי במקרים רבים אפשרות זו לא תעמוד על הפרק. בשנת 2014 בוצעה רפורמה בהליך פשיטת הרגל, כך שזכותו של החייב ל"התחלה חדשה" כפועל נגזר של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קיבלה חיזוק באמצעות הרפורמה. הרפורמה גורסת, בין היתר, כי יש לקצר את משך זמן ההליך, מתן אפשרות לקבלת הפטר מותנה לאחר שנה וחצי ואף בנסיבות המתאימות, מתן הפטר חלוט לאחר שנה וחצי. אנו ממליצים להסתייע בשירותיו של עורך דין פשיטת רגל לצורך בחינת הנסיבות המתאימות. כמו כן, אנו ממליצים לעיין במאמרים שנכתבו בנושא ע"י משרדנו.

עורך דין פשיטת רגל

בחירת עורך דין מתאים להליך זה אינה ההחלטה פשוטה. מדובר על הליך ארוך יחסית ומשמעותי, אשר יש לבחור באיש אמון אשר הנכם מאמינים שיבצע את מלאכתו נאמנה.

משרדנו עוסק בפשיטת רגל ומעניק ללקוחות ייעוץ אמין ומקצועי. בטרם פתיחת ההליך, יש לבחון כל מקרה לגופו ע"י עורך דין פשיטת רגל ולבחון את נסיבות צבירת החובות, על מנת לבחון את התאמת הליך פשיטת הרגל בצורה נכונה ומקצועית למקרה הקונקרטי.

התמחות המשרד משתרעת, בין היתר, על פני הנושאים הבאים:
בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

ההליך מתחיל ב"בקשה לפשיטת רגל". את הבקשה לפשיטת רגל יכול להגיש נושה, אשר מחזיק בפסק דין חלוט כנגד החייב, כאשר החוב עולה על סך של 87,401 ש"ח. כמו כן, יש באפשרות החייב להגיש בקשה לפשיטת רגל, בתנאי שחובותיו אינם פחותים מסך של 17,482 ש"ח. הסכומים האמורים לעיל צמודי מדד. יודגש כי במרבית המקרים, הבקשה מוגשת בשם החייב ע"י עורך דין פשיטת רגל, מכיוון שהחייב חפץ בהפטרת החובות.

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

צו הכינוס מעכב את מלוא ההליכים המשפטיים והמבצעיים העומדים והתלויים כנגד החייב. משניתן הצו, חלות על החייב מספר מגבלות, כגון: איסור ביצוע פעולות כלכליות. לרוב, ממתן צו הכינוס מחויב החייב בתשלום חודשי קבוע לתיק הפש"ר ובית המשפט, לרוב, מעכב את יציאת החייב מן הארץ.

לאחר מתן צו הכינוס, נדרש החייב לדווח אודות הכנסותיו והוצאותיו באופן שוטף, אחת לחודשיים, ולשלם את התשלום החודשי הקבוע. אי עמידה בדרישות אלו מהווים עילה לביטול ההליך, אם ההליך נתבקש על ידי החייב ע"י עורך דין פשיטת רגל.

הכרזת פשיטת רגל
הכרזה על פשיטת רגל

הכרזת פושט הרגל מתקיימת בשלב שלאחרי צו הכינוס. לאחר מתן צו הכינוס, יש לנושים של החייב שישה חודשים להגיש תביעות חוב למנהל המיוחד, בו הם בעצם מגישים את התביעות שלהם כנגד החייב. על כל נושה להגיש תביעת חובה, אף אם הוא מחזיק בפסק דין נגד החייב. נושה שלא יפעל כך, לא יהיה זכאי לדיבידנד מתיק הפש"ר. על עורך דין פשיטת רגל המייצג נושה להזהר לא לחרוג מן המועד דלעיל בהגשת תביעת החוב.

כמו כן, מתחיל הליך כינוס הנכסים. איסוף נכסי החייב וחלוקתם לנושים, בדין קדימה, בהתאם לדין.

צו הפטר
צו הפטר

צו ההפטר הוא הצו המיוחל אשר, כלשונו, פוטר את החייב מחובותיו ומאפשר לחייב "התחלה חדשה".
הצו ניתן אך ורק כאשר משתכנע בית המשפט כי אין תועלת להמשיך לנהל את ההליך וכי נכסי החייב מומשו במלואם.

יודגש כי ההפטר לא פוטר את החייב ממלוא החובות, ואילו יש תביעות החסינות בפני הליך פשיטת רגל, כגון מזונות וקנסות. על כן, יש לבחון את גובה החובות והכדאיות בהליך פשיטת הרגל ע"י עורך דין פשיטת רגל עוד בטרם פתיחת ההליך. שלב זה הוא השלב הסופי המסיים את ההליך.

ייצוג בהליך פשיטת רגל
ייצוג בהליך פשיטת רגל

במקרים רבים אנשים מבקשים למצוא מקלט באופן "אוטומטי" בהליכי חדלות פרעון, מבלי שההליך בהכרח מתאים עבורם וייתכן שישנם הליכים אחרים שתואמים את מצבם בצורה מירבית. משרדנו בעל ניסיון רב בהליכי חדלות פרעון ופשיטת רגל, ואנו מסייעים בקבלת ההחלטה החשובה ביותר, שהיא בחירת ההליך המתאים וכן ייצוג בהליך פשיטת רגל מתחילתו ועד סופו.

מעוניינים ליצור קשר עם עורכי הדין במשרד ? אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

פנייה לעורכי הדין

מעוניינים ליצור קשר עם עורכי הדין במשרד ? אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

פנייה לעורכי הדין