השוכר אינו מתפנה ? אל חשש

תופעה שכיחה בשנים האחרונות היא מקרים בהם השוכר, אשר שוכר את הנכס מבעל הנכס, עושה שימוש בנכס בניגוד למוסכם בין הצדדים או אינו משלם את דמי השכירות במועד.
כמו כן, ישנם מקרים נוספים בהם השוכר אף מסרב לפנות הנכס בתום תקופת השכירות.
החוק במדינת ישראל אינו מאפשר לבעל הנכס לעשות סעד עצמי לפינוי השוכר מן הנכס ולפיכך האפשרות היחידה העומדת בפני בעל הנכס היא פנייה לערכאות שיפוטיות. בעקבות כך, נאלצו בעבר התובעים להגיש תביעות לבתי המשפט השונים ולהמתין מספר רב של חודשים ואף שנים לשם פינוי השוכר מן הנכס.

פינוי שוכר

המחוקק אינו נותר אדיש לבעיה זו, ולפני מספר שנים, בשנת 2008 ליתר הדיוק, תוקנו תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, כך שנפתחה בפני בעלי הנכסים אפשרות לתובענה חדשה ומהירה העונה לכינוי "תובענה לפינוי מושכר".

תביעה לפינוי מושכר

ההליך המחודש מהווה פתרון לכל אותם בעלי נכסים ואפשר להם, הלכה למעשה, לסעד של פינוי המושכר בתוך תקופה קצרה של כ-חודשיים בלבד.

סדרי הדין בהליך

על כתבי התביעה להכיל את מלוא המסמכים, לרבות תצהירי עדות ראשית של העדים. לאחר הגשת התובענה ע"י בעל הנכס, יש ברשות הנתבע 30 יום להגשת כתב הגנה. הנתבע יצרף לכתב הגנתו את מלוא המסמכים הנדרשים לרבות תצהירי עדות ראשית של העדים.ביהמ"ש יקבע מועד לדיון בתיק לא מאוחר מ-30 יום לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון בתיק. פסק הדין יינתן בתוך 14 יום ממועד הדיון.

פינוי דירה

ניתן לומר כי כעת, בעלי הנכס זכו להגנה המגיעה להם, אך רחוקים אנו מלומר כי המצב הינו מושלם, שכן התיקון לחוק אינו פותר את מלוא בעיות בעלי הנכסים:

  1. אין באפשרות בעל הנכס לתבוע במסגרת ההליך דנן סעד של פיצויים בגין הפרת החוזה.
  2. אין באפשרות בעל הנכס לתבוע את תשלומי שכר הדירה שלא שולמו.
  3. תובענה לפינוי שוכר אינה חלה על דיירים השוכרים בהתאם לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972.

במידה ובעל הנכס חפץ לתבוע את השוכר בגין כל סעד אחר, למעט פינוי המושכר, יאלץ לתבוע את השוכר בהליך נפרד.

כמו כן, שכירות הנכס בהתאם לחוק הגנת הדייר אינה תופעה שכיחה כעת כפי שהייתה בעבר וניתן אף לומר כי תופעה זו הינה נדירה וכעת ונעלמה מעניינו. לפיכך, אין המחוקק החל את התיקון בתקנות סד"א והליך התובענה לפינוי מושכר על שכירות בהתאם לחוק הגנת הדייר.

חוזה שכירות

יודגש כי הסכם השכירות אינו דבר של מה בכך, ואף שלעיתים נוטים לזלזל בחשיבותו של ההסכם, הרי שהסכם השכירות הינו הראיה היחידה למוסכם בין הצדדים, ואילו כל פעילות שבעל הנכס אינו אוסר בהסכם השכירות, הינה מותרת לשוכר, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק כמובן. כמו כן, חשוב לדרוש מן השוכר בטחונות, שכן הנכם משאירים בידיו הנאמנות את הנכס, שלעיתים שווה מיליוני שקלים ואף לעיתים כולל ריהוט ותכולה פנימית.

עורך דין פינוי מושכר

ישנה חשיבות גבוהה לנוסח הסכם השכירות אשר נכרת בין המשכיר לשוכר. חשיבות חוזה השכירות נובעת מכך שהצדדים בעצם גמרו בדעתם ומלוא ההסכמים אשר סיכמו מפורטים בהסכם זה. מסיבה זו ממש, יש לחוזה ערך עליון.

במידה והנכם משכירים נכס והשוכר מפר את ההסכם, עליכם לפעול באופן מיידי ולהיוועץ עם עורך דין מקרקעין ופינוי מושכר. במידה ו"תישנו על זכויותיכם" ייתכן ובית המשפט יחליט שהדבר מהווה הסכמה בהתנהגות לשינוי ההסכם הנוכחי. בל נשכח, על הנכס אשר בבעלותכם להניב לכם הכנסה פירותית חודשית, לפיכך, יש חשיבות זמן התגובה והפנייה לבית המשפט הנכבד בבקשה לפינוי המושכר.

צרו איתנו קשר

כתובת:
רח' שפע טל 1,
תל אביב 6701318

טלפון: 077-6001585
דוא"ל: Office@rwlaw.co.il