עסקת מקרקעין היא העסקה הגדולה ביותר אשר האדם הממוצע עושה בחייו. סכום העסקה גבוה, בין אם מדובר על נכס קטן או וילה מפוארת. משכך, אין צורך להכביר בצורך של הצדדים להסתייע בעורך דין לצורך ביצוע העסקה.

תפקידו של עורך דין מקרקעין הוא להגן על זכויות הרוכש, בין היתר, מפני התחייבויות וזכויות צדדים שלישיים, עיקולים ומעשי הונאה. מעיניו של המוכר, תפקידו של עורך הדין הוא לעגן ולהגן את זכויותיו לקבלת התמורה, העברת הזכויות, וכמובן, היבט המיסוי.

במרבית המקרים, מייצג עורך דין מקרקעין אחד את שני הצדדים, מכיוון שאין ניגוד אינטרסים בין הצדדים. שני הצדדים מעוניינים להעביר את הזכויות בתמורה לתשלום המוסכם.

משרדנו מספק שירות בדיני המקרקעין, מגן על זכויות הצדדים, מבצע עבור הצדדים את כלל ההליכים הנדרשים אל מול הרשויות השונות ומציע פתרונות יעילים בהיבט המיסוי.

עורך דין מקרקעין

עורך דין מקרקעין

לאור האמור לעיל, מכיוון שעסקת מקרקעין, היא במרבית המקרים העסקה הגדולה ביותר אשר עושה האדם בחייו, יש לבחון היטב את מאפייני העסקה, בין אם מדובר על עסקת מכר (מצד המוכר) או עסקת רכש (מצד הרוכש), לקבל ייעוץ משפטי מדויק ונכון אודות הנכס נשוא העסקה.

אנו מייעצים להיוועץ בעורך דין מקרקעין לפני ביצוע כל עסקה ו/או כל פעולה בתחום זה. משרדנו עוסק בתחומי המקרקעין והנדל"ן ומעניק שירותים לעסקאות מקרקעין במלוא סוגיהן, כמפורט.

התמחות המשרד משתרעת, בין היתר, על פני הנושאים הבאים:

רכישת דירה

רכישת נכס הנו אירוע גדול עבור מרבית האוכלוסיה במדינת ישראל. משרדנו בוחן ומגן על זכויות הרוכש בעת ההליך. תפקידו של עורך דין מקרקעין הוא לבצע עבור הרוכש בדיקה מלאה ומקיפה אודות מלוא זכויות הנכס. זאת כדי להמנע מהונאות ועל מנת לוודא כי אכן אותם אנשים המציגים עצמם בתור המוכרים, הם בעלי הזכויות בנכס וכי יש באפשרותם להעביר את הזכויות לידי הרוכש. משרדנו מלווה את הרוכש עד לרישום הזכויות בכלל הרשויות ומספק את הבטחון בעסקת המקרקעין.

מכירת נכס
מכירת נכס

בעת מכירת נכס, יש לבדוק בזהירות משנה את היבוט המסוי, תשלומי התמורה ונושא החלפת המשכנתא. היבט המיסוי מהווה נדבך חשוב במכירת נכס ועל עורך דין מקרקעין לבדוק את מלוא המשמעויות בנושא, וכן, להגן על המוכר על מנת שיקבל את מלוא התמורה.

רכישת דירה

תמ"א 38

תמ"א 38 מהווה הליך חדש יחסית במדינת ישראל. ההליך מאפשר לחזק את המבנים (כך נטען) מפני רעידות אדמה וגרימת נזקים, וכן, מאפשר לבצע שיפוץ וקוסמטי לבית המשותף, תיקון ליקויים ויצירת דירות חדשות. מדובר בהליך אידיאלי, הן מבחינת בעל הנכס והן מבחינת הקבלן. במסגרת ההליך, עורך דין מקרקעין מוודא כי בעלי הנכס מקבלים את מלוא זכויותיהם ומגנים על זכויות אלו אל מול הקבלו המבצע.

פינוי בינוי
פינוי בינוי

הליך של פינוי ובינוי הנו הליך בו הדיירים מפונים מהדירות שלהם לפרק הזמן של השיפוץ, ולאחר מכן, מקבלים דירות חדשות. יש לבחון היטב את הזכויות, את ההסכם מול הקבלן ואת טיב הדירות אשר הדיירים יהיו זכאים לקבל. עורך דין מקרקעין מלווה את התושבים בבניין בעת פינוי בינוי, לרבות הבטחת פיצוי תושבי הבניין והתאמת הזכויות למבנה החדש.

תביעה לפינוי מושכר
תביעה לפינוי מושכר

תופעה שכיחה היא שוכרים אשר אינם מפנים את המושכר בתום תקופת השכירות ו/או בעת הפרה יסודית של ההסכם מצדם. המחוקק מאפשר לבעלי הנכסים להתמודד עם תופעה זו בהליך מהיר ומזורז, בסעד בלעדי של פינוי המושכר. עורך דין מקרקעין מלווה את בעל הנכס בהליך ומאפשר לבעל הנכס לקבל את הנכס, כדי להנות מפירותיו, בהליך קצר ומזורז.

פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין

ישנם מקרים בהם ישנם מספר בעלי זכויות במקרקעין אחד.
במקרים אלו, חוק המקרקעין קובע כי, כל שותף זכאי לפרק את השותפות בכל עת שיחפוץ בכך, ורשאי הוא להגיש, בהעדר הסכמה בין השותפים, תביעה מתאימה לבית המשפט המוסמך, אשר יורה על פירוק השיתוף.

משרדנו מטפל בפירוק השיתוף הנדרש וכאן כדי לסייע לכם לקבל את התמורה המקסימלית עבור נכס.

מעוניינים ליצור קשר עם עורכי הדין במשרד ? אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

פנייה לעורכי הדין

מעוניינים ליצור קשר עם עורכי הדין במשרד ? אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

פנייה לעורכי הדין