איחוד תיקים או מוגבל באמצעים ?

צברתם חובות רבים, הנושים פתחו הליכים בהוצאה לפועל וכעת הנכם עומדים בשוקת שבורה בפני מצב שאין באפשרותכם לשלם את הסך שקבע ראש ההוצל"פ, עבור כל תיק ? נשאלת השאלה, מה הם האפשרויות העומדות בפנינו ? התשובה היא אחת מן האפשרויות הבאות:

 1. בקשה לאיחוד תיקים ההוצל"פ.
 2. בקשה להכרזה כחייב מוגבל באמצעים.
 3. הליכי פשיטת רגל – לא נעסוק באפשרות זו במאמר זה.
בקשת איחוד תיקים

באפשרותנו לפנות ללשכת ההוצאה לפועל, שבה נפתחו מרבית התיקים כנגדנו, בבקשה לאיחוד תיקי ההוצאה לפועל התלויים והעומדים כנגדנו. לבקשה יש לצרף תצהיר בדבר מקורות הכנסה, נכסים והוצאותיו, לרבות הכנסות עתידיות ורטרואקטיביות, במשך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה וכתב ויתור על סודיות.

תנאים להגשת הבקשה לאיחוד תיקים

בקשת האיחוד תוגש רק לאחר ששילם החייב סך של 3% מיתרת חובותיו, ואף על החייב לשלם 3% מיתרת חובותיו מדי חודש בחודשו, עד להחלטה בבקשת האיחוד. כמו כן, וכפועל יוצא מכך, איחוד תיקים יינתן אך ורק אם נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר חקירת היכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכלל התיקים התלויים והעומדים נגדו תוך פרק הזמן הסביר אשר נקבע בחוק ההוצל"פ באשר להליך איחוד התיקים.

במידה ואין באפשרות החייב לפרוע את מלוא חובותיו תוך פרקי הזמן הקבועים בחוק ההוצל"פ, רשם ההוצל"פ לא יעתר הרשם לבקשת החייב לאיחוד תיקים, למעט באם:

 1. קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את עניין זה.
 2. כל הזוכים הסכימו על כך.

הגבלת החייב

לאחר הגשת בקשת איחוד התיקים, על רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב יציאת החייב מן הארץ, למעט במקרים חריגים.

איחוד התיקים

לא כל תיקי ההוצאה לפועל ניתנים לאיחוד, לדוגמה תיקי הוצאה לפועל בגין חובות של מזונות, משכון או משכנתא אינם ניתנים לאיחוד. אציין כי מרבית תיקי ההוצאה לפועל ניתנים לאיחוד.

תוצאות אישור הבקשה

תיקי ההוצל"פ הניתנים לאיחוד יאוחדו לתיק מאוחד, ויקבע לחייב צו תשלומים אחד לתיק המאוחד, אשר ממנו יחולק הסך לכל תיק ותיק.

מצב זה, הלכה למעשה, מאפשר לחייב לשלם סכום חודשי קבוע, אשר נקבע לאחר בחינת יכולתו הכלכלית ע"י ראש ההוצל"פ, למלוא התיקים. בכך, נמנע החייב ממצב בו הינו משלם הרבה מעבר ליכולתו הכלכלית, בכך שנפסק לחייב צו תשלומים עבור כל תיק בנפרד.

כמו כן, נמנע החייב ממצב בו שכח או שמט בטעות שבתום לב תשלום לאחד התיקים באחד החודשים, שכן דבר זה יכול לגרור את החייב לטרחה והוצאות רבות נוספות.

במידה ונפתח תיק הוצל"פ נוסף לאחר מתן צו האיחוד, יצרף רשם ההוצל"פ את התיק לתיק האיחוד, לאחר שנתן לכל הצדדים להשמיע טענותיהם ולאחר שנכח כי החייב יצליח לפרוע את חובותיו תוך פרקי הזמן הקבועים בחוק ההוצל"פ.

חייב מוגבל באמצעים

במידה ואין באפשרות החייב לפרוע את מלוא חובותיו בפרקי הזמן אשר נקבעו בחוק ההוצל"פ, רשאי רשם ההוצל"פ להכריז על החייב כחייב מוגבל באמצעים. לצורך כך יגיש החייב בקשה מתאימה, בצירוף הצהרה בדבר מצבו הכלכלי וכתב ויתור סודיות.

הגבלות החייב

במקרה דנן, מכיוון שאין באפשרות החייב לפרוע את מלוא חובותיו בתקופות אשר נקבעו בחוק ההוצל"פ, רשאי רשם ההוצל"פ להכריז על מספר הגבלות נוקשות:

 1. עיכוב יציאת החייב מן הארץ
 2. הגבלת החייב למשוך שיקים.
 3. הגבלת החייב לעשות שימוש בכרטיסי חיוב.
הליכים נוספים

במקרה דנן, מכיוון שאין באפשרות החייב לפרוע את מלוא חובותיו בתקופות אשר נקבעו בחוק ההוצל"פ, רשאי רשם ההוצל"פ להכריז על מספר הגבלות נוקשות:

 1. עיכוב יציאת החייב מן הארץ
 2. הגבלת החייב למשוך שיקים.
 3. הגבלת החייב לעשות שימוש בכרטיסי חיוב.
חקירת יכולת

בדיקת יכולת החייב יכולה לעשות הן על יסוד הבקשה בכתב של החייב והמסמכים המצורפים והן בחקירת יכולת.
במידה ומי מהזוכים ביקש לנהל חקירת יכולת, רשם ההוצל"פ יקיים חקירת יכולת.

צו תשלומים סופי

בטרם קביעת צו תשלומים סופי ע"י רשם ההוצל"פ, יקיים רשם ההוצל"פ בדיקה של יכולת החייב לשם קביעת צו תשלומים סופי. במהלך הבדיקה, יינתן לזוכים הזדמנות לטעון טענותיהם בכתב.

תוצאות ההכרזה

תיקי ההוצל"פ הניתנים לאיחוד (ראה לעיל) יאוחדו לתיק מאוחד, ויקבע לחייב צו תשלומי ביניים (ולאחר מכן צו תשלומים סופי) אחד לתיק המאוחד, אשר ממנו יחולק הסך לכל תיק ותיק.

במידה ויפתח לחייב תיק הוצל"פ נוסף לאחר מתן צו האיחוד, יצרף רשם ההוצל"פ את התיק לתיק האיחוד.

עורך דין איחוד תיקים

אם כך, בשני המקרים התוצאה בלשכת ההוצאה לפועל הינה זהה, שכן בשני המקרים מתקיים איחוד תיקים ואנו משלמים פעם אחת את הסכום אשר רשם ההוצל"פ קבע לנו, לכלל תיקי ההוצל"פ בתיק האיחוד.

נשאלת השאלה, מדוע כדאי להתאמץ ולפרוע את מלוא חובותינו תוך פרקי הזמן הנקובים בחוק ההוצל"פ ? הסיבה היא פשוטה, הגבלות וסנקציות.
כאשר אנו מוכרזים כחייבים מוגבלים באמצעים ישנם מספר הגבלות וסנקציות, לרבות רישום פרטינו במרשם החייבים המוגבלים באמצעים, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי, שיקים וכו'.

כמו כן, בעידן בו אנו חיים כיום, בו הכל ממוחשב ומחובר למחשבי הבנקים, יש להניח כי הכרזה כחייב מוגבל באמצעים עתידה להשאיר עלינו כתם לטווח הרחוק, שכן חברת הדירוג BDI מחוברת ומדווחת לכל גוף החפץ לבדוק מידע אודות חסינותנו הפיננסית את מלוא הנתונים הנדרשים.

אנו ממליצים להיוועץ בכל מקרה לגופו עם עורך דין איחוד תיקים והוצאה לפועל העוסק בתחום לשם מתן חוות דעת, ייעוץ, וליווי במלוא ההליכים בצורה מקצועית.

צרו איתנו קשר

כתובת:
רח' שפע טל 1,
תל אביב 6701318

טלפון: 077-6001585
דוא"ל: Office@rwlaw.co.il