פתיחת עסק

אנשים רבים המעוניינים להיות עצמאיים חושקים בפתיחת עסק עצמאי עם שותפים מוצאים עצמם, בשלבים הראשונים, בשאלה כיצד עליהם להתאגד. מה הם היתרונות והחסרונות של כל צורת התאגדות וכיצד עליהם להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם כלפי התאגיד.

ישנם מספרי סוגי דרכי התאגדות המתאימים לשותפים, אשר מטרתם היא להשיא את רווחי התאגיד. הנפוצים ביותר, לשם כך, הם התאגידים הבאים:

  • שותפות / שותפות מוגבלת.
  • חברה פרטית / חברה ציבורית.
  • חברת חוץ.

כידוע, תאגיד הוא אישיות משפטית עצמית ומלאכותית בעלת כשרות כללית, הנושאת מיום הקמתה ועד ליום חיסולה בזכויות ובחובות משלה.

הקמת חברה בערבון מוגבל

במאמר זה נעסוק בדרכי איזון הזכויות והחובות של בעלי המניות בחברה בערבון מוגבל וביתרונות של חברה בע"מ. ראשית כל, חשוב להבהיר כי כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור.

חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד. לחברה קיום משפטי עצמאי ונפרד מבעל מניותיה ואף מאלו הפועלים בשמה. קיומה של החברה הינו מיום התאגדותה, המצוין בתעודת ההתאגדות. חברה בערבון מוגבל מעניקה הגנה לבעלי מניותיה. כידוע, הכלל הוא כי בעלי המניות של החברה אינם חבים באופן אישי בחובות החברה, למעט במקרים חריגים.

תקנון חברה

תקנון החברה הוא מסמך היסוד החשוב ביותר של החברה. התקנון קובע במפורשות את מהות החברה ומהווה את הבסיס של החברה. התקנון נועד להסדיר את מערכות היחסים בין חברי החברה (בעלי המניות), בינם לבין עצמם, ובינם לבין החברה. בעצם, התקנון הוא חוזה לכל דבר בין בעלי המניות, בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה. כמו כן, לאור חופש החוזים, ניתן לקבוע בתקנון הוראות ספציפיות באשר למהות פעולות החברה, דרישה לרוב מסוים לצורך אישור סוג החלטות מסוים, פעולות אשר יהיו אסורות על החברה, סוגי המניות, חלוקת דיבידנדים וכו'.

אנשים רבים מפחיתים מחשיבותו של התקנון ופותחים חברה אשר מאמצת את התקנון "המצוי" והסטנדרטי, מבלי שהם מסדירים את זכויותיהם וחובותיהם כלפי החברה, כפי שסיכמו עם השותפים מבעוד מועד. שימוש בתקנון המצוי הוא מקור לבעיות רבות בעתיד, כאשר השותפים לא מסכימים על החלטה כזו או אחרת, דרכי ניהול החברה, השקעת זמן בפיקוח על החברה ואף כאשר מתעוררים כשלים בחברה ואופן פירוקה.

אנו ממליצים בחום לא להסתפק בתקנון המצוי ולערוך תקנון ספציפי, בהתאם לצרכי החברה, בהתאם לאופי החברה ובהתאם למוסכמות בין הצדדים.

הסכם מייסדים

רבים שמעו על המונח "הסכם מייסדים" באופן מעומם ולא קונקרטי. הסכם המייסדים מהווה, בנוסף לתקנון, חלק ממסמכי היסוד של החברה ואף משלים את התקנון. הסכם המייסדים נועד להסדיר את הזכויות והחובות של החברים אשר ייסדו את החברה בהסכם ביניהם. ההסכם נועד להשלים את התקנון, משום שהתקנון הוא מסמך אשר מוגש לרשם החברות ומשכך צריך, במהותו, לכלול את הפרטים הנוגעים בעיקר לחברה. הסכם המייסדים הוא הסכם הנוגע לבעלי המניות ולהסדרים ביניהם בלבד. הסכם המייסדים עתיד לכלול, בין היתר: זכות סירוב ראשונה, מנגון "דילול" בעלי המניות, אופן מינוי דירקטורים, חלוקת התפקידים בין החברים ועוד.

אנו ממליצים לכל חברה, למעט חברת יחיד (חברה המונה בעל מניות אחד בלבד אשר מכהן גם  כדירקטור), לערוך מבעוד מועד הסכם מייסדים. הסכם זה עלול לחסוך לצדדים סכסוכים באשר לזכויות ולחובות של הצדדים וכן לחסוך לצדדים כספים לא מבוטלים בגין ניהול הליכים בבתי המשפט, אשר היו יכולים להמנע לו היו הדברים מוסדרים בהסכם המייסדים באופן מסודר.

הסכם שותפות

במקרים רבים עסקים חדשים בעצם מתאגדים בתור שותפות "רגילה". חשוב לזכור שלשותפות אין ההגנה שיש לחברה בערבון מוגבל, ובעצם כל שותף חב, ביחד ולחוד, עם רעהו, למעט במקרים של שותף מוגבל (במקרים של שותפות מוגבלת). בהנחה ובחרתם להתאגד כשותפות, ישנה חשיבות רבה לערוך הסכם שותפות מסודר שמסדיר את כל מערך היחסים בין השותפים ולהבין את המשמעות של צורת התאגדות זו. המקור החוקי לשותפות הוא פקודת השותפויות. מדובר בפקודה ישנה משנת 1975 ולוקה בחסרים רבים. בתי המשפט שאבו הוראות רבות לשותפויות מכוח חוק החברות, שנחקק בשנת 1999, ולכן ישנה חשיבות לבחון כל מקרה קונקרטי לגופו ובהתאם לצרכיו.

הקמת חברה

פתיחת עסק הוא מהלך המצריך מחשבה, מתן ייעוץ משפטי וחשבונאי מקדים. לכל עסק צרכים שונים ואין זה יהיה נכון להשוות את הצורך של עסקו של פלוני עם עסקו של אלמוני.

ישנם מספר סוגי תאגידים. לכל תאגיד יתרונות וחסרונות. באופן כללי ובמרבית המקרים, עלויות התפעול של חברה בע"מ הן גבוהות יותר מאשר עלות של תפעול עוסק מורשה, לצורך הדוגמה.

סכסוכי בעלי מניות בניהול ו/או תפעול ו/או קיום החלטות ו/או זכויותיהם וחובותיהם ו/או פירוק החברה הנם דבר שבשגרה ולצערנו נפוצים למדי. משרדנו נקלע לסיוע למצוקת בעלי מניות בהליכים משפטיים ארוכים ולא פשוטים, אשר היו יכולים להיחסך מבעוד מועד לו הדברים היו מוסדרים בהסכמים מתאימים בין הצדדים. אנו ממליצים להיוועץ בטרם פתיחת עסק ו/או התקשרות עם שותפים מכל סוג עם עורך דין חברות והקמת חברה הבקיא ברזי המשפט מסחרי ודיני התאגידים לצורך מתן ייעוץ ובחינת מהות הפרטים.

צרו איתנו קשר

כתובת:
רח' שפע טל 1,
תל אביב 6701318

טלפון: 077-6001585
דוא"ל: Office@rwlaw.co.il